Program

Program
3. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 
FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 211, Wrocław

DZIEŃ PIERWSZY (20 października 2017, piątek)

od 7:30 Rejestracja uczestników Kongresu
9:00 - 9:10 POWITANIE I ROZPOCZĘCIE KONGRESU
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu
WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE
9:10 - 9:35 CUDA W MEDYCYNIE
prof. dr hab. dr h.c. Leszek Paradowski [Wrocław]
9:35 - 10:00 ETYKA W ZAWODZIE FARMACEUTY
J. Eksc. Bp dr dr h.c. Ryszard Bogusz [Wrocław]
Dr h.c. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce
10:00 - 11:45 SESJA I - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
ROLA APTEKI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
- GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodniczący Sesji:
dr n. farm. Artur Owczarek [Wrocław]
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 

DEBATA
Uczestnicy Debaty:
dr Zbigniew Hałat [Wrocław]
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr farm. Michał Byliniak [Warszawa]
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Zbigniew Niewójt [Warszawa]
p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
dr Paweł Wróblewski [Wrocław]
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
mgr farm. Bożena Szymańska [Warszawa]
Wiceprezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

11:45 - 12:15 Przerwa na kawę
12:15 - 14:00 SESJA II - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY - GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodnicząca Sesji:
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]

Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
12:15 - 12:30 WPROWADZENIE
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]


12:30 - 12:40

12-40 - 12:50

12:50 - 13:00

13:00 - 13:10

13:10 - 13:20

PREZENTACJA STANOWISK
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak [Poznań]
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr farm. Zbigniew Niewójt [Warszawa]
p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska [Warszawa]
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Paweł Wróblewski [Wrocław]
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
Olga Kozieł [Warszawa]
Starszy Specjalista w Zespole Postępowań Wyjaśniających
w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta

13:20 - 14:00 DEBATA
14:00 - 14:45 Lunch
14:45 - 15:45 SESJA III
NOWOŚCI W FARMACJI CZ. 1 
Przewodnicząca Sesji:
mgr farm. Iga Mnitowska
[Wrocław]
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
14:45 - 14:55

PROGRAM EDUKACYJNY AKADEMIA DOBREGO FARMACEUTY /Pfizer/
Grzegorz Grzeczkowicz [Warszawa]
Multichannel Communication Expert Pfizer Polska

14:55 - 15:15 INNOWACYJNE PRODUKTY OKULISTYCZNE /Thea Polska/
Małgorzata Bogdan [Warszawa]
Przedstawiciel Medyczny Thea Polska
15:15 - 15:35

ZASTOSOWANIE HEPARYN W LECZENIU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI
ŻYLNEJ I ZAKRZEPOWYM ZAPALENIU ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH 
/Hasco-Lek/
dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec [Warszawa]
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej
Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15:35 - 15:50

LECZENIE NAWRACAJĄCYCH INFEKCJI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
- CANEPHRON®
/Bionorica/
Katarzyna Tarboucha
Przedstawiciel Medyczno-Apteczny Bionorica

15:50 - 16:00  Przerwa na kawę
16:00 - 17:40 SESJA IV
WSPÓŁPRACA LEKARZ - FARMACEUTA
Przewodnicząca Sesji:
prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska [Wrocław]
Przewodnicząca Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
16:00 - 16:20 OBSZARY WSPÓŁPRACY PERSONELU MEDYCZNEGO (LEKARZ/PIELĘGNIARKA)
Z FARMACEUTĄ SZPITALNYM
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak [Poznań]
Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16:20 - 16:40 PRAWNE ASPEKTY OBECNOŚCI FARMACEUTY W SZPITALU
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]
Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
16:40 - 17:00 WSPÓŁPRACA FARMACEUTY Z PRZEDSTAWICIELAMI INNYCH ZAWODÓW
MEDYCZNYCH W TERAPII UZALEŻNIEŃ
dr n. farm. Łukasz Łapiński [Wrocław]
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu
17:00 - 17:20 OBSZARY WSPÓŁPRACY FARMACEUTA KLINICZNY - LEKARZ SPECJALISTA
NA PRZYKŁADZIE SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH

dr n. med. Emila Filipczyk-Cisarż
[Wrocław]
mgr farm. Kamila Urbańczyk [Wrocław]
17:20 - 17:40 DYSKUSJA
od 20:30 IMPREZA TOWARZYSZĄCA

 

DZIEŃ DRUGI (21 października 2017, sobota)

9:00 - 10:00 SESJA V
SESJA PLAKATOWA "FARMACJA - NOWE WYZWANIA" - PREZENTACJA
STRESZCZEŃ USTNYCH WYBRANYCH PRAC
Jury Sesji:
dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz [Wrocław] - Przewodnicząca Jury

prof. dr hab. n. farm. Anna Jabłecka [Poznań]
dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński [Warszawa]
10:00 - 11:00

SESJA VI
NOWOŚCI W FARMACJI CZ. 2
Przedwodnicząca Sesji:
mgr farm. Iga Mnitowska [Wrocław]
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10:00 - 10:20 ZNACZENIE MIKROFLORY JELITOWEJ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA /Olimp Labs/ 
dr Agnieszka Piotrowska
10:20 - 10:35

SPADEK ODPORNOŚCI? MĘCZĄCE, NAWRACJĄCE INFEKCJE?
IMUPRET®N KROPLE 
/Bionorica/
Katarzyna Tarboucha
Przedstawiciel Medyczno-Apteczny Bionorica

10:35 - 11:50

NATURALNE ROZWIĄZANIE W OKRESIE MENOPAUZY
- KLIMADYNON® 
/Bionorica/
Katarzyna Tarboucha
Przedstawiciel Medyczno-Apteczny Bionorica

10:50 - 11:00

POMIĘDZY PASJĄ A ZAWODEM /Gedeon Richter/

 
11:00 - 11:20 Przerwa na kawę
11:20 - 12:35 SESJA VII - SESJA WSPÓLNA PTFarm I PTD
LEK RECEPTUROWY - WSPÓŁPRACA FARMACEUTY I DERMATOLOGA
Przewodniczący Sesji:
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska [Gdańsk]

Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula [Wrocław]
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu

11:20 - 11:40

RECEPTURA - OBSZARY WSPÓŁPRACY FARMACEUTY
I DERMATOLOGA

dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula [Wrocław]
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu

11:40 - 12:00 WYBRANE PROBLEMY W RECEPTURZE LEKÓW NA SKÓRĘ
I BŁONY ŚLUZOWE
dr n. farm. Danuta Partyka [Bydgoszcz]
mgr farm. Andrzej Winnicki [Bydgoszcz]
Katedra Technologii Postaci Leku Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
12:00 - 12:20 DOBRA PRAKTYKA RECEPTURY APTECZNEJ
- WYMAGANIA FARMAKOPEALNE
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska [Gdańsk]
12:20 - 12:35 DYSKUSJA
12:35 - 13:00 SESJA VIII
SESJA PLAKATOWA "FARMACJA - NOWE WYZWANIA" - ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU PRAC
Jury Sesji:
dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz
 [Wrocław] - Przewodnicząca Jury
prof. dr hab. n. farm. Anna Jabłecka
 [Poznań]
dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński
 [Warszawa]
13:00 - 13:25  Przerwa na kawę
13:25 - 15:15 SESJA IX - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
SZKOLENIE PODYPLOMOWE FARMACEUTÓW - GDZIE JESTEŚMY?
DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodniczący Sesji:
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

13:25 - 13:40

13:40 - 13:55

13:55 - 14:10

PREZENTACJA STANOWISK
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska [Warszawa]
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Edyta Gadomska [Warszawa]
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia
prof. dr hab. n. farm.
Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
14:10 - 15:15 DEBATA
15:15 - 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu
15:30 Lunch

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: