Aktualności

II Kongres Farmacja 21
30 wrz 2016
Dużym sukcesem zakończył się II Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA organizowany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dyskusja nad przyszłością rynku farmaceutycznego w obliczu planowanych nowelizacji ustaw o zawodzie farmaceuty i prawo farmaceutyczne była szczególnie ważna, a płynące z niej wnioski mogą pomóc nie tylko środowisku, ale i resortowi zdrowia w podjęciu kluczowych decyzji.
 
Mam wielką satysfakcję z tego Kongresu - powiedział na zakończenie prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm), przewodniczący Komitetu Naukowego. - Wzięli w nim udział wyjątkowi goście, z wiceministrem zdrowia Krzysztofem Łandą, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym Zbigniewem Niewójtem i panią dyrektor Katarzyną Chmielewską z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Bardzo mnie cieszy udział nowej prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej. Jestem przekonany, że wspólnie możemy wypracować wiele rozwiązań, o których rozmawialiśmy przez dwa dni we Wrocławiu i które przyczynią się do znaczącej poprawy sytuacji farmaceutów.
 
Podczas kongresu poruszano wiele kwestii stanowiących codzienne bolączki zarówno farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, tych ogólnodostępnych jak i pracowników dydaktycznych wydziałów farmacji uczelni medycznych. Dyskutowano między innymi nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Wg dr Agnieszki Zimmermann z Katedry Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, celem ustawy powinno być z jednej strony rozszerzenie uprawnień zawodowych, a z drugiej zabezpieczenie niezależności farmaceuty w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
 
Jesteśmy w przededniu ważnych rozwiązań - powiedział podczas wystąpienia otwierającego Kongres Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Pracujemy bardzo intensywnie nad ustawą prawo farmaceutyczne, toczą się również prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Myślę, że ta konferencja, dzięki bardzo ciekawemu programowi, który zdecydowanie odpowiada na potrzeby ministerstwa, pomoże ministrowi w podjęciu właściwych decyzji.
 
Opieka farmaceutyczna
 
Wizję opieki farmaceutycznej przestawił Grzegorz Zagórny z Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczący Zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia, którego prace trwały 12 miesięcy do sierpnia 2016 r. Zgodnie z opracowanymi przez zespół założeniami, opieka farmaceutyczna powinna być świadczeniem gwarantowanym, finansowanym ze środków płatnika lub budżetu państwa. W fazie wdrożenia programu pilotażowego zaproponowanego przez zespół powinna objąć populację 65+. Świadczeniodawcą usługi powinna być apteka, która wcześniej podpisałaby umowę z płatnikiem (NFZ).
 
Do wystąpienie przewodniczącego zespołu odniósł się minister Łanda.
Opiekę farmaceutyczną trzeba wzmocnićTrzeba ją przypisać nie do apteki a do farmaceuty. Pozostaje jednak pytanie, jaka to musi być opieka, jakie mają być cele jej sprawowania i z czego powinna być finansowana. Nie podzielił natomiast poglądu Zespołu o konieczności wcześniejszego wdrożenia programu pilotażowego.
 
Zgodnie z oszacowaniami PWC w Finlandii wprowadzenie opieki farmaceutycznej pozwala zaoszczędzić ok 565 mln euro rocznie w wyniku mniejszej liczby wizyt u lekarzy POZ (300 mln euro), mniejszej liczby wizyt u lekarzy w nagłych przypadkach (75 mln euro) oraz mniejszej ilości przypadków leczenia szpitalnego (100 mln euro). Ostrożne szacunki dla Polski zakładają, że jeśli u 25% pacjentów objętych programem lekowym średnia liczba leków zmniejszy się choćby o jeden, w ciągu najbliższych lat pozwoli to zaoszczędzić między 676 a 900 milionów złotych.
 
Rola inspekcji farmaceutycznej
 
W sesji poświęconej roli apteki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia omówione zostały aktualne i planowane kompetencje inspekcji farmaceutycznej, która wg Zbigniewa Niewójta spotyka się z szeregiem problemów związanych z niewłaściwym stosowaniem prawa farmaceutycznego.
 
Cały sektor farmaceutyczny to są naczynia połączone. Inspekcja farmaceutyczna działa w imieniu całego resortu i powinna być sprawnym i skutecznym narzędziem ministra zdrowia do zrealizowania jego celów w zakresie polityki lekowej - mówił Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zaznaczył, że skończyły się czasy pojedynczych aptek i pojedynczych hurtowni, bo w obu obszarach podmioty funkcjonują już na terenie całego kraju, co oznacza, że do prowadzenia właściwego i skutecznego nadzoru potrzebna jest pionizacja inspekcji farmaceutycznej czyli jej scentralizowanie. 
 
Jakie apteki?
 
Na rynku funkcjonują apteki sieciowe i nazwijmy to rodzinne czy tradycyjne – mówił w swoim wystąpieniu minister Łanda. - Nie chcemy, żeby dochodziło do przewagi którejkolwiek ze stron. Planujemy zachować obecny podział, mniej więcej 30/70 procent na korzyść aptek indywidualnych. Pozostaje pytanie, jak to zrobić, żeby sytuacja była ustabilizowana.
 
Minister dodał, że resort zamierza wprowadzić kryteria demograficzne i geograficzne, jeśli chodzi o powstawanie nowych aptek, co wg niego spowoduje racjonalne rozłożenie aptek. - Oczywiście z jednej strony rozważamy 51% udziału w aptekach dla farmaceutów oraz to, w ilu aptekach udziały ma farmaceuta, ale moim zdaniem nie jest to najważniejsze. Istotniejszym instrumentem będą kryteria demograficzno-populacyjne.
 
Problemy aptek szpitalnych i farmaceutów w nich pracujących omówił Dariusz Smoliński, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej województwa opolskiego. Apelował o wzmocnienie roli farmaceutów szpitalnych, których "wielu dyrektorów szpitali zdegradowało do roli zwyczajnego magazyniera".
 
My farmaceuci szpitalni mamy żal do rządzących, zarządzających, uczelni i naszego samorządu zawodowego, że o nas zapomniano - mówił Dariusz Smoliński. - A przecież współczesny szpitalnik musi być bliski ideału człowieka renesansu, znający się na wielu czasem bardzo odległych dziedzinach farmacji, medycyny, ekonomii, logistyki czy prawa.
 
Co z tą edukacją?
 
Dużo emocji wzbudziła również dyskusja po debacie „Okrągłego Stołu” zatytułowanej „Kwalifikacje i szkolenie podyplomowe - przykry obowiązek czy szansa na rozwój zawodowy?”. W części panelowej wzięli udział Katarzyna Chmielewska, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, prof. Janusz Pluta, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Zbigniew Węgrzyn, Koordynator Zespołu ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji CMPK.
 
Dyrektor Chmielewska przedstawiła w swojej prezentacji wyzwania, jakie zdaniem resortu stoją obecnie przed farmaceutami. Wskazała na włączenie farmaceutów w działania związane z promocją i edukacją zdrowotną oraz w prace zespołów zajmujących się pacjentami wybranych jednostek chorobowych; zwiększenie zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań niepożądanych leków i w badania praktyki farmaceutycznej. Przedstawiła również prawa i obowiązki farmaceutów w zakresie dalszego szkolenia, wynikające zarówno z dyrektywy unijnej jak i z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wg uczestników debaty proces zmniejszania się specjalizacji mogą odwrócić jedynie zmiany systemowe, dzięki którym bycie specjalistą stanie się po prostu opłacalne, choćby w celu świadczenia opieki farmaceutycznej albo jako warunku kierowania apteką. Dyskutanci podtrzymali również wygłaszane wcześniej postulaty o konieczności podtrzymania decyzji o wygaszeniu nauczania na kierunku technik farmaceutyczny.
 
Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom jak Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA nasz zawód będzie lepszy i w samej farmacji będzie działo się lepiej – powiedział podsumowując dwudniowe obrady we Wrocławiu prof. Janusz Pluta. - Jestem przekonany, że dzięki integracji środowiska naukowego i zawodowego możemy wspólnie poprawić kondycję aptek i wzmocnić rolę farmaceuty w procesie leczenia pacjenta - dodał przewodniczący Komitetu Naukowego i już zapowiedział kolejną edycję Kongresu w przyszłym roku.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: