Aktualności

Wzmocnić rolę farmaceuty i apteki
02 wrz 2016
Już za niespełna trzy tygodnie na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbędzie się II Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA. W głównej mierze będzie on poświęcony kształtowi opieki farmaceutycznej na świecie i w Polsce a także zagadnieniom dotyczącym współpracy na linii lekarz - pacjent - farmaceuta.
 
Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA to początek nowej formy trwającej dyskusji nad przyszłością zawodu farmaceuty w Polsce. Przeznaczony jest dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach, ośrodkach badawczych, hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym, studentów farmacji, a także stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji aptecznej.
- Dyskusja o rynku aptecznym w Polsce jest teraz szczególnie ważna - mówi prof. Janusz Pluta, Prezes PTFarm oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego. - W obliczu planowanej nowelizacji prawa farmaceutycznego i prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, nasze środowisko musi nie tylko wykazać się aktywnością, ale przede wszystkim wypracować wspólne stanowisko wzmacniające pozycję farmaceuty w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia. Kongres Farmacja 21 jest doskonałą okazją, by do tego się zbliżyć.
 
Wykład inauguracyjny dotyczący roli apteki w systemie opieki zdrowotnej oraz w zakresie zwalczania sfałszowanych produktów leczniczych wygłosi gość specjalny Kongresu, François-Xavier Lery  ze Strasburga, przedstawiciel Europejskiej Dyrekcji ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM). Misją organizacji jest dążenie do zapewnienia dostępu do dobrej jakości leków i opieki zdrowotnej, promocja ochrony zdrowia a także dbałość o etyczne standardy bezpieczeństwa i jakości. EDQM współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi w celu zwalczania procederu podrabiania produktów leczniczych, polityki i modelu podejścia do bezpiecznego stosowania leków w Europie, w tym wytycznych dotyczących opieki farmaceutycznej.
 
Opieka farmaceutyczna będzie zresztą tematem osobnej sesji, w której omówiony zostanie aktualny stan prac nad tym projektem. Do koncepcji refundowanej opieki farmaceutycznej nawiążą, mamy nadzieję, także przedstawiciele samorządu aptekarskiego i AOTMiT.
 
Wg organizatorów Kongresu, opieka farmaceutyczna to proces w którym farmaceuta, we współpracy z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu poprawy jakości życia pacjenta i poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności, z korzyścią dla płatnika publicznego. Doświadczenia innych państw wskazują bowiem, że takie działania nie tylko odciążają służbę zdrowia i wpływają na poprawę zdrowia społeczeństwa, ale także przyczyniają się do znacznych oszczędności budżetowych.
 
- Należy wykorzystać potencjał aptek i farmaceutów - mówi prof. Janusz Pluta. - Powinni być oni traktowani jako istotny element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki dostępności aptek w całym kraju i wysokim kwalifikacjom zawodowym farmaceutów można znacznie podnieść efektywność i jakość systemu opieki zdrowotnej. Są to przecież specjaliści, których wykształcenie i wiedza daleko wykracza poza czynność techniczną w postaci wydawania leków.
 
Równie interesująco zapowiadają się sesja dotycząca fałszowania i bezpieczeństwa produktów medycznych (leków, wyrobów medycznych i suplementów diety) oraz sesja poświęcona roli apteki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia. W pierwszej, której będzie przewodniczył prof. Zbigniew Fijałek, weźmie udział między innymi mgr farm. Elżbieta Kuriata, która omówi doświadczenia wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego w Olsztynie w obszarze przestępstw farmaceutycznych. Do udziału w drugiej został zaproszony Zbigniew Niewójt, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który omówi wyzwania w obrocie detalicznym produktami leczniczymi z punktu widzenia inspekcji farmaceutycznej.
 
Oddzielnym wydarzeniem w ramach Kongresu Farmacja 21 będzie debata "Okrągłego Stołu" zatytułowana "Kwalifikacje i szkolenie podyplomowe - przykry obowiązek czy szansa na rozwój zawodowy?", w której wezmą udział między innymi prof. Janusz Pluta, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Katarzyna Chmielewska, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz Zbigniew Węgrzyn reprezentujący CMKP.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: