Aktualności

Wzmocnić rolę farmaceuty i apteki
01 sie 2016
Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA to początek nowej formy trwającej dyskusji nad przyszłością zawodu farmaceuty w Polsce. Przeznaczony jest dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach, ośrodkach badawczych, hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym, studentów farmacji, a także stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji aptecznej.
 
Dyskusja o rynku aptecznym w Polsce jest teraz szczególnie ważna - mówi prof. Janusz Pluta, prezes PTFarm oraz przewodniczący Komitetu Naukowego. W obliczu planowanej nowelizacji prawa farmaceutycznego i prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, nasze środowisko musi nie tylko wykazać się aktywnością, ale przede wszystkim wypracować wspólne stanowisko wzmacniające pozycję farmaceuty w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia. Kongres Farmacja 21 jest doskonałą okazją, by do tego się zbliżyć.
 
II Kongres Farmacja 21 odbędzie się w dniach 23-24 września 2016 r. we Wrocławiu na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Zasadniczy kierunek merytoryczny Kongresu to opieka farmaceutyczna na świecie i w Polsce a także zagadnienia dot. współpracy na linii lekarz - pacjent - farmaceuta. Wykład inauguracyjny dotyczący roli apteki w systemie opieki zdrowotnej oraz w zakresie zwalczania sfałszowanych produktów leczniczych wygłosi gość specjalny Kongresu, François-Xavier Lery  ze Strasburga, przedstawiciel Europejskiej Dyrekcji ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM). Misją organizacji jest dążenie do zapewnienia dostępu do dobrej jakości leków i opieki zdrowotnej, promocja ochrony zdrowia a także dbałość o etyczne standardy bezpieczeństwa i jakości. EDQM współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi w celu zwalczania procederu podrabiania produktów leczniczych, polityki i modelu podejścia do bezpiecznego stosowania leków w Europie, w tym wytycznych dotyczących opieki farmaceutycznej.
 
Opieka farmaceutyczna będzie zresztą tematem osobnej sesji, w której przewodniczący oraz członkowie zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia omówią aktualny stan prac nad tym zagadnieniem. Do koncepcji refundowanej opieki farmaceutycznej nawiążą, mamy nadzieję, także przedstawiciele samorządu aptekarskiego oraz prezes Wojciech Matusewicz z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który odniesie się do kryteriów wyceny tej usługi.
 
Wg organizatorów Kongresu, opieka farmaceutyczna to proces w którym farmaceuta, we współpracy z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu poprawy jakości życia pacjenta i poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności, z korzyścią dla płatnika publicznego. Doświadczenia innych państw wskazują bowiem, że takie działania nie tylko odciążają służbę zdrowia i wpływają na poprawę zdrowia społeczeństwa, ale także przyczyniają się do znacznych oszczędności budżetowych.
 
Należy wykorzystać potencjał aptek i farmaceutów - mówi prof. Janusz Pluta. Powinni być oni traktowani jako istotny element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki dostępności aptek w całym kraju i wysokim kwalifikacjom zawodowym farmaceutów można znacznie podnieść efektywność i jakość systemu opieki zdrowotnej. Są to przecież specjaliści, których wykształcenie i wiedza daleko wykracza poza czynność techniczną w postaci wydawania leków.
 
Równie interesująco zapowiadają się sesja dotycząca fałszowania i bezpieczeństwa produktów medycznych (leków, wyrobów medycznych i suplementów diety) oraz sesja poświęcona roli apteki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia. W pierwszej, której będzie przewodniczył prof. Zbigniew Fijałek, weźmie udział między innymi mgr farm. Elżbieta Kuriata, któraomówi doświadczenia wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego w Olsztynie w obszarze przestępstw farmaceutycznych. Do udziału w drugiej został zaproszony Zbigniew Niewójt, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który omówi wyzwania w obrocie detalicznym produktami leczniczymi z punktu widzenia inspekcji farmaceutycznej.
 
Oddzielnym wydarzeniem w ramach Kongresu Farmacja 21 będzie debata "Okrągłego Stołu" zatytułowana "Kwalifikacje i szkolenie podyplomowe - przykry obowiązek czy szansa na rozwój zawodowy?", w której wezmą udział między innymi prof. Janusz Pluta, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Katarzyna Chmielewska, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: