Aktualności

Sesja plakatowa na Kongresie
14 lip 2016
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i naukowców interesujących się naukami farmaceutycznymi do zaprezentowaniado zaprezentowania swoich prac naukowych podczas Sesji Plakatowej "FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA".
 
Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. Drugiego dnia obrad, w godz. 8:30 - 9:30 zaplanowana jest prezentacja wybranych prac, a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w godz.13:00-13:20.
 
Prace oceniać będzie Jury Sesji Plakatowej w składzie: prof. Anna Wiela-Hojeńska i dr hab. Tomasz Pawiński.
 
Streszczenia prac, po zaakceptowaniu ich do publikacji, zostaną wydane w oficjalnej Książce Kongresowej.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: