Aktualności

Sesja Plakatowa
13 mar 2016
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w obradach Kongresu FARMACJA 21, poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych podczas Sesji Plakatowej.
 
Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. Drugiego dnia obrad, w godz. 8:30-9:30 zaplanowana jest prezentacja wybranych prac i rozstrzygnięcie Konkursu (godz. 13:00-13:20).
 
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i naukowców interesujących się naukami farmaceutycznymi do zaprezentowania w formie plakatu wyników swoich badań, obserwacji, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych na temat opieki farmaceutycznej i roli farmaceuty w ochronie zdrowia. Streszczenia Państwa prac, po zaakceptowaniu ich do publikacji, zostaną wydane w oficjalnej Książce Kongresowej.
 
Wierzymy, że Sesja Plakatowa będzie cenną częścią warsztatową Kongresu, zaś Państwa wkład naukowy przyczyni się do szerokiej dyskusji wśród uczestników.
 
Szczegóły dotyczące zgłaszania, przygotowania i prezentacji prac w Sesji Plakatowej zawiera Regulamin Sesji Plakatowej.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: