Aktualności

Rozmowy o roli farmaceuty w ochronie zdrowia
12 wrz 2015
Nasz kongres odniesie sukces, jeśli spełni rolę forum dyskusyjnego dla różnych instytucji, organizacji i środowisk, które funkcjonują w polskiej farmacji - stwierdził prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, otwierając we Wrocławiu Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.
 
W dwudniowym spotkaniu, zorganizowanym przez PTFarm, wzięło udział ponad 300 farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, ośrodkach badawczych, hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym oraz studentów wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych z całego kraju. Przybyli na nie również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, samorządu aptekarskiego, OSF PERSPEKTYWA 2030, Stowarzyszenia "Leki tylko z Apteki" oraz Młodej Farmacji. Wśród wykładowców byli zarówno eksperci z Polski, jak i z zagranicy.
 
- Głównym celem Kongresu jest podjęcie dyskusji nad zmieniającą się rolą farmaceuty w ochronie zdrowia - powiedział prof. Pluta, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu. - Uważamy, że szczególnym wyzwaniem dla środowiska farmaceutycznego w Polsce jest opieka farmaceutyczna, stąd jest ona elementem dominującym w programie Kongresu. Ale chcemy również dyskutować o innych bardzo ważnych problemach polskiej farmacji. O jakości leków, szczególnie w świetle ostatniej dyrektywy europejskiej w sprawie leków sfałszowanych, o lekach recepturowych - bardzo ważnej dla zawodu aptekarskiego sprawy, która nie została dotąd rozwiązana oraz o szkoleniu podyplomowym. Mam nadzieję, że w dyskusji wymienimy się poglądami, jak to szkolenie podyplomowe ma wyglądać, jak i przez kogo ma być prowadzone oraz co musimy zmienić w istniejącym modelu tego szkolenia.
 
Pierwszy dzień programu zdominowała tematyka opieki farmaceutycznej. O tym, jak wygląda ona na świecie, mówili goście z zagranicy: dr Charlotte Rossing z Danii, prof. Alfonso Cavaco z Portugalii i dr Andrea Manfrin z Wielkiej Brytanii. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat roli farmaceuty w systemach ochrony zdrowia krajów, z których pochodzą, a także zakresu usług farmaceutycznych i sposobach ich finansowania. Z kolei polscy eksperci skupili się na opiece farmaceutycznej ukierunkowanej na pacjenta geriatrycznego oraz na współpracy lekarz-pacjent-farmaceuta w geriatrii.
 
Program drugiego dnia wypełniły trzy główne tematy: leki recepturowe, jakość leków w aptece i szkolenie podyplomowe.
 
- Ten kongres różni się od innych sympozjów i konferencji organizowanych przez nas tym, że omawia sprawy, które są ważne dla całej farmacji, a nie tylko dla jakiegoś jej wycinka - podkreśla prof. Pluta.
 
Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA odbył się na Wydziale Farmaceutycznym UM we Wrocławiu pod patronatem ministra zdrowia prof. Mariana Zembali - absolwenta tej uczelni, rektora prof. Marka Ziętka i Głównego Inspektora Farmaceutycznego min. Zofii Ulz. 

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: