Aktualności

Czy przywrócić obowiązek specjalizacji kierownikom apteki?
01 wrz 2015
Jakie kryteria powinien spełniać farmaceuta chcący objąć stanowisko kierownika apteki? Czy obowiązujące przepisy wymagają jakichś zmian w tym zakresie? Będą się nad tym zastanawiać uczestnicy Kongresu PTFarm FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA, który odbędzie się w dniach 11-12 września br. we Wrocławiu. Za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu można otrzymać 4 punkty edukacyjne.
 
Swoje opinie na temat zmiany modelu kształcenia podyplomowego, w tym uzyskiwania specjalizacji, zaprezentują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być osoba posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.
 
Zwolennikiem utrzymania tej zasady jest samorząd aptekarski, który opowiada się jednocześnie za rozszerzeniem zakresu specjalizacji uprawniających do pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej o specjalizacje kliniczną, farmakologiczną i szpitalną. Naczelna Rada Aptekarska argumentuje swoje stanowisko m.in. ograniczonym dostępem farmaceutów do specjalizacji, koniecznością ponoszenia przez farmaceutów wszystkich kosztów związanych z ich odbywaniem oraz brakiem wpływu organów samorządu aptekarskiego na opracowanie i aktualizację programu specjalizacji.
 
Z kolei Komisja Akredytacyjna, powołana przez Ministra Zdrowia, stoi na stanowisku, że chcąc zapewnić „rękojmię należytego prowadzenia apteki”, należy przywrócić obowiązek posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych i szpitalnych. Osoby te powinny charakteryzować się dużą wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym wykonywanie zadań, w tym o charakterze administracyjnym i nadzorczym. Ustawodawca nie podaje jednak, na co zwraca uwagę Komisja, w jaki sposób można tę wiedzę i doświadczenie zweryfikować, ponieważ w świetle przepisów prawa farmaceutycznego jedynymi dokumentami, jakie są wymagane od farmaceuty obejmującego stanowisko kierownika apteki, są: prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku farmacja oraz potwierdzenie 5-letniego stażu pracy w aptece.
 
- Szkolenie podyplomowe farmaceutów jest niezwykle istotnym etapem edukacji. Uczenie się przez całe życie stało się faktem, i to nie tylko w zawodach zaufania publicznego. Dynamika dokonujących się wokół nas zmian, nowe odkrycia, nowe technologie powodują, że w chwili, gdy absolwent opuszcza mury uczelni, natychmiast powinien uzupełniać swoją wiedzę – podkreśla prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, która na Kongresie FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA zaprezentuje stanowisko Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.
 
 
Program Kongresu Farmacja 21, lista wykładowców oraz rejestracja na stronie farmacja21.pl. Do 7 września można się zarejestrować online i skorzystać ze zniżki w opłacie.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Mgr farm. Krzysztof Góra
Kierownik Biura Organizacyjnego Kongresu Farmacja 21
e-mail: k.gora@ocinfo.pl, tel. + 48 22 279 49 04
 
 

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: