Aktualności

Rola farmaceuty w ochronie zdrowia
04 sie 2015
Jak powinna wyglądać opieka farmaceutyczna w Polsce i co trzeba zrobić, aby zapewnić ją na takim poziomie jak w innych krajach Unii Europejskiej? Na to pytanie powinni sobie odpowiedzieć uczestnicy Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA, który odbędzie się 11-12 września br. we Wrocławiu.
 
– W związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami zawodowymi, rola farmaceuty w społeczeństwie powinna ulec zmianie. Należy odejść od modelu wysoko wykwalifikowanego sprzedawcy leków do modelu eksperta sprawującego profesjonalną opiekę farmaceutyczną. Niezwykle ważny dla systemu podstawowej opieki zdrowotnej powinien być aktywny udział farmaceutów w programach profilaktyki zdrowotnej, budowaniu wiedzy pacjentów o chorobach oraz optymalnych modelach farmakoterapii, a także ochrona przed nadużywaniem leków i suplementów diety – przekonuje dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTFarm, która na Kongresie wygłosi wykład „Usługi dla osób starszych w aptekach ogólnodostępnych”. – W 2015 roku w Polsce funkcjonuje ponad 14 tys. aptek ogólnodostępnych. Przy założeniu, że każdą aptekę odwiedza 100 pacjentów dziennie, każdego dnia dochodzi do 140 tys. wizyt o potencjalnym charakterze doradczym. Zatem obojętność wobec takiego potencjału jest czymś niedopuszczalnym – dodaje.
 
W opinii dr n. farm. Bożeny Karolewicz, sekretarz Komitetu Naukowego Kongresu, opieka farmaceutyczna w obecnym odczuciu to dokonywanie przeglądów stosowanych leków oraz wskazywanie osobom z chorobami przewlekłymi na ich niekorzystne połączenia oraz potencjalne interakcje.
– Analiza przypadków polipragmazji u pacjentów z chorobami przewlekłymi zwraca uwagę na problemy wynikające z korzystania przez nich z porad wielu lekarzy i nie informowaniu kolejnego specjalisty o zażywanych preparatach. Stąd znaczenia nabiera konieczność odbudowania profesjonalnych relacji farmaceutów z przedstawicielami innych zawodów medycznych, szczególnie z lekarzami, z którymi współpraca pozwoli na poprawę kontroli i jakości prowadzonej farmakoterapii. Efektem długofalowym wprowadzonych zmian będzie także odbarczenie systemu opieki zdrowotnej i szansa na poprawę dostępności do usług medycznych – tłumaczy dr Bożena Karolewicz.
 
Według mgr. farm. Piotra Merksa, eksperta w zakresie opieki farmaceutycznej, w Polsce nie ma i nie będzie opieki farmaceutycznej, dopóki ustawowo nie zostanie zapisane, jakie usługi powinny być świadczone w jej ramach i w jakiej wysokości mają być refundowane.
Twórcy ustawy Prawo farmaceutyczne opisali opiekę farmaceutyczną jako usługę, tworząc knota, przez którego idea opieki jest wypaczona. Tymczasem opieka farmaceutyczna jest ideą, którą należy realizować poprzez różne usługi. Jakie? Trzeba to określić. Usługą opieki farmaceutycznej jest na przykład przegląd leków stosowanych przez pacjenta, edukacja na temat astmy, edukacja na temat POChP, edukacja seksualna, pomoc w rzuceniu palenia czy wystawianie recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych – tłumaczy Piotr Merks.
Określenia wymagają, jego zdaniem, również kompetencje osób świadczących takie usługi – poprzez powołanie jednej centralnej jednostki szkolącej, jak to ma miejsce za granicą. Drugim krokiem będzie zbudowanie systemu nadzoru, który będzie kontrolować jakość tych usług.
Nie mogą tego robić osoby, które nie są farmaceutami, tymczasem w wielu inspekcjach zasiadają osoby po biologii czy chemii. Żeby wdrożyć opiekę farmaceutyczną, musimy wywrócić wszystko do góry nogami; usunąć niekompetentnych ludzi i zatrudnić specjalistów, którzy się na tym znają – podsumowuje Piotr Merks.
  
Program Kongresu Farmacja 21, lista wykładowców oraz rejestracja na stronie farmacja21.pl
 
Dodatkowych informacji udziela:
Mgr farm. Krzysztof Góra
Kierownik Biura Organizacyjnego Kongresu Farmacja 21
e-mail: k.gora@ocinfo.pl, tel. + 48 22 279 49 04
 

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: